టిక్‌టాక్‌లో ధృవీకరించడం ఎలా

మీరు TikTok ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చని మీకు తెలుసా? అలా చేయడానికి మీరు ధృవీకరించబడిన ఖాతాను కలిగి ఉండాలి. TikTokలో ధృవీకరణ పొందడం ఎలాగో ఇక్కడ ఉంది, తద్వారా మీరు డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభించండి.